קייטנות

סדנאות קצרות וקייטנות לילדים בזמן חופשות מביתי הספר הפעילות עוסקת בתחום הבישול האפיה והאומנות